Privacybeleid

In ons privacybeleid kun je lezen hoe wij (Kanpla ApS) de persoonlijke informatie verwerken die wij van je verzamelen. Ons privacybeleid is van toepassing wanneer je gebruikmaakt van ons digitaal platform. Met 'persoonlijke informatie' bedoelen we iedere vorm van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met andere woorden, alle informatie die direct of indirect aan jou kan worden gekoppeld.


1. DOEL EN RECHTSGROND VOOR VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

1.1 Aankoop 

We verwerken persoonlijke informatie over de volgende categorieën geregistreerde personen in verband met aankooptransacties:

  • Klanten

  • Personen die fysiek voedsel ophalen, inclusief kinderen

De persoonlijke informatie wordt voornamelijk verzameld van jou en van onze partners. Wij verwerken de volgende typen persoonlijke informatie in verband met aankooptransacties:

• Naam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Informatie over credit-/debitkaartnummers en vervaldatums

• Dieetvoorkeuren

• Onderwijsniveau


De persoonlijke informatie wordt verwerkt met het doel:

• Overeengekomen producten en diensten te leveren

• Communiceren met onze klanten, zoals het beantwoorden van vragen, aanvragen, klachten of andere verzoeken

• Beheren van gebruikersaccounts/profielen


De rechtsgrond voor verwerking van je persoonlijke informatie is als volgt:

Verwerking van persoonlijke informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een of meer contracten waarbij je partij bent, zoals per Artikel 6, lid 1, letter b van de gegevensbeschermingsverordening.

Verwerking van persoonlijke informatie is noodzakelijk voor het uitvoeren van maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voordat een contract wordt gesloten, zoals per Artikel 6, lid 1, letter b van de gegevensbeschermingsverordening.


1.2 Marketing

We verwerken persoonlijke informatie over de volgende categorieën geregistreerde personen voor marketingdoeleinden:

• Klanten

• Bezoekers van onze website/app

• Personen die fysiek eten ophalen, inclusief kinderen


De persoonlijke informatie wordt verzameld van je en van openbare autoriteiten. We verwerken de volgende typen persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden:

• Naam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Onderwijsniveau

• Aankoopgewoonten


De persoonlijke informatie wordt verwerkt met het doel:

• Marketingmaterialen te zenden

• Andere marketinginitiatieven uit te voeren

• Onze diensten aan te passen en te optimaliseren


De rechtsgrond voor verwerking van je persoonlijke informatie is als volgt:

Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonlijke informatie voor een of meer specifieke doeleinden, zoals per Artikel 6, lid 1, letter a van de gegevensbeschermingsverordening.

Verwerking van persoonlijke informatie is noodzakelijk voor ons of een derde partij om een legitiem belang na te streven, en je belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren niet boven dit belang, zoals per Artikel 6, lid 1, letter f van de gegevensbeschermingsverordening. De legitieme belangen die worden nagestreefd, omvatten de mogelijkheid om onze diensten te optimaliseren op basis van het gedrag van onze klanten en de noodzaak om direct marketing uit te voeren. Je belangen en rechten prevaleren niet boven de legitieme belangen omdat onze verwerking de rechten en vrijheden van de betrokkene niet aanzienlijk aantast.


1.3 Gebruik van Onze Website/Applicatie

We verwerken persoonlijke informatie over de volgende categorie van geregistreerde personen in verband met het gebruik van onze website/app:


Bezoekers van onze website/app

We verwerken de volgende typen persoonlijke informatie in verband met het gebruik van onze website/app:

• Informatie over IP-adressen

• Inloggegevens

• Gebruikersgedrag

• E-mail

• Telefoonnummer

Naast het bovenstaande zijn er verschillende typen persoonlijke informatie waarbij het optioneel is voor de gebruiker of de informatie wordt verwerkt:

• Profielfoto

• Informatie over allergenen


De persoonlijke informatie wordt verwerkt met het doel:

• Informatie over je bestellingen te delen met de relevante kantine

• Het gebruik van onze website/app te optimaliseren en beheren

• Statistieken te genereren over het gebruik van onze website/app

• Onze dienst aan te passen en te optimaliseren

• Rekening te houden met mogelijke allergenen


Onze verwerking is beperkt tot de persoonlijke informatie die noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te vervullen. De rechtsgrond voor verwerking van je persoonlijke informatie is als volgt:

Verwerking van persoonlijke informatie is noodzakelijk voor ons of een derde partij om een legitiem belang na te streven, en je belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren niet boven dit belang, zoals per Artikel 6, lid 1, letter f van de gegevensbeschermingsverordening. De legitieme belangen die worden nagestreefd, omvatten de mogelijkheid om onze diensten te optimaliseren op basis van het gedrag van onze klanten. Je belangen en rechten prevaleren niet boven de legitieme belangen omdat onze verwerking de rechten en vrijheden van de betrokkene niet aanzienlijk aantast.


2. WIE HEEFT TOEGANG TOT JE INFORMATIE?

We delen of dragen je persoonlijke informatie over aan:

• Gegevensverwerkers

• Openbare autoriteiten

• Partners

• Onze klanten (Kantines)


Wanneer onze gegevensverwerkers persoonlijke informatie namens ons verwerken, doen ze dit strikt volgens onze instructies. Dit omvat onder andere dat zij persoonlijke informatie niet voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

3. VERWIJDERING

3.1 Aankooptransacties

In het geval van aankooptransacties zullen we de informatie die we over je aankoop hebben opgenomen na 5 jaar automatisch verwijderen.

3.2 Marketing

Informatie die we hebben verzameld in verband met je toestemming om marketing via e-mail, sms en post te ontvangen, zal worden verwijderd als je je toestemming intrekt.

3.3 Gebruik van Onze Website/Applicatie

Wanneer uw gebruikersaccount wordt gedeactiveerd, zal je persoonlijke informatie worden verwijderd 1 jaar nadat de gebruiker is gedeactiveerd. Hou er rekening mee dat informatie voor de uitvoering van aankopen wordt behouden voor 5 jaar.

4. JE RECHTEN

Onder de gegevensbeschermingsverordening heb je meerdere rechten in verband met onze verwerking van je persoonlijke informatie:

Recht op inzage:

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot de informatie die we over je verwerken, evenals een reeks aanvullende informatie.

Recht op rectificatie:

Je hebt ook het recht om de correctie van onjuiste informatie over jou te eisen.

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om te verzoeken dat informatie over jou wordt verwijderd. Dit zal je echter de mogelijkheid ontnemen om ons platform te gebruiken.

Recht op beperking van verwerking:

In bepaalde gevallen kun je vragen om de verwerking van je persoonlijke informatie te beperken.

Recht om bezwaar te maken:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonlijke informatie.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

Je hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen.


Je kunt meer te weten komen over je rechten in de handleiding van de Gegevensbeschermingsautoriteit over de rechten van betrokkenen, die je kunt vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Je kunt contact met ons opnemen als je je rechten wil uitoefenen zoals hierboven beschreven, als je een klacht wil indienen, of als je vragen hebt over ons privacybeleid, door contact op te nemen met:

Kanpla ApS

Søndergade 44, 3

8000 Aarhus C

Telefoon: +45 93 92 04 12

E-mail: support@kanpla.dk

Ook kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerking van je persoonlijke informatie. Meer hierover kun je lezen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Engels (datatilsynet.dk)


Als onze verwerking van je persoonlijke informatie is gebaseerd op je toestemming, kun je je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactinformatie. Als je je toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking van je persoonlijke informatie op basis van je eerder gegeven toestemming tot het moment van intrekking.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID EN LAATSTE UPDATE

Ons privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Als gebruiker stem je ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden die op elk moment van kracht zijn. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2023

Ontworpen voor Contractcatering

We staan voor je klaar om te helpen. Als je een handje hulp nodig hebt bij het overstappen van je huidige oplossing, vragen hebt over waarom Kanpla geschikt is voor jouw bedrijf, of ondersteuning wilt bij het beginnen.

Je kantineplatform

+45 39 39 30 09

+44 330 808 1620

support@kanpla.dk

Søndergade 44, verdieping 3

8000 Aarhus

Kanpla Aps - KvK: 40369813

© 2023 Kanpla. Alle rechten voorbehouden.