Privacy Policy

I vores persondatapolitik kan du læse, hvordan vi (Kanpla ApS) behandler de personoplysninger, som vi indsamler fra dig.

Vores persondatapolitik finder anvendelse, når du anvender vores digitale platform. Ved "personoplysninger" forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil med andre ord sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.

1. FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AFPERSONOPLYSNINGER

1.1 Gennemførelse af køb

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede personer i forbindelse med gennemførelse af køb:

 • Kunder

 • De personer, der fysisk afhenter maden, herunder børn

Personoplysningerne indsamles som udgangspunkt fra dig og fra samarbejdspartnere. Vi behandler følgende typer af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af køb:

 • Navn

 • Telefonnummer

 • E-mail adresse

 • Oplysninger om kredit/betalingskortnummer og udløbsdato

 • Kost

 • Klassetrin

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Levere aftalte produkter og tjenester

 • Kommunikere med vores kunder - eksempelvis besvare spørgsmål, forespørgsler, klager eller andre henvendelser

 • Administrere brugerkonti/profiler

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandling af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en eller flere kontrakter, i hvilke du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

1.2 Markedsføring

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede personer i markedsføringsøjemed:

 • Kunder

 • Besøgende på vores hjemmeside/app

 • De personer, der fysisk afhenter maden, herunder børn.

Personoplysningerne indsamles fra dig og fra offentlige myndigheder.

Vi behandler følgende typer af personoplysninger i markedsføringsøjemed:

 • Navn

 • Telefonnummer

 • E-mail adresse

 • Klassetrin

 • Købsvaner

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Udsende markedsføringsmateriale

 • Foretage andre markedsføringsmæssige tiltag

 • Tilpasse og optimere vores service

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af Privatlivspolitik 3 af ovenstående formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vurderes ikke at gå forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. De(n) legitime interesse(r), der forfølges, er muligheden for at kunne optimere vores tjenester, baseret på vores kunders adfærd samt et behov for at kunne foretage direkte markedsføring. Dine interesser og rettigheder vurderes ikke at gå forud for de(n) legitime interesse(r), fordi vores behandling ikke i væsentligt omfang påvirker den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

1.3 Brug af vores hjemmeside/applikation

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede personer i forbindelse med brug af vores hjemmeside/app:

 • Besøgende på vores hjemmeside/app

Vi behandler følgende typer af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside/app:

 • Oplysninger om IP-adresse

 • Oplysninger om login

 • Brugeradfærd

 • E-mail

 • Telefonnummer

Udover ovenstående er der en række personoplysninger, hvor det er frivilligt for brugeren om oplysningen behandles:

 • Profilbillede

 • Oplysninger om allergener

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Videregive informationer om dine bestillinger til den pågældende kantine

 • Optimere og administrere brugen af vores hjemmeside/app

 • Generere statistik over brugen af vores hjemmeside/app

 • Tilpasse og optimere vores service

 • Hensyn til eventuelle allergener.

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vurderes ikke at gå forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. De(n) legitimeinteresse(r), der forfølges, er muligheden for at kunne optimere vores tjenester, baseret på vores kunders adfærd. Dine interesser og rettigheder vurderes ikke at gå forud for de(n) legitime interesse(r), fordi vores behandling ikke i væsentligt omfang påvirker den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

2. HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til

 • Databehandlere

 • Offentlige myndigheder

 • Samarbejdspartnere

 • Vores kunder (Kantinerne)

Når vores databehandlere behandler personoplysninger på vores vegne, sker dette udelukkende efter vores instruks. Dette indebærer blandt andet, at de ikke må anvende personoplysningerne til egne formål.

3. SLETNING

3.1 Gennemførelse af køb.

Ved gennemførelse af køb vil vi efter 5 år automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dette køb.

3.2 Markedsføring.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

3.3 Brug af vores hjemmeside/applikation

Når din bruger deaktiveres vil dine personoplysninger slettes 1 år efter brugeren er blevet deaktiveret. Bemærk at oplysninger til gennemførsel af køb opbevares i 5 år.

4. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

Ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse:

Du har endvidere ret til at kræve, at urigtige oplysninger om dig rettes.

Ret til sletning:

Du har ret til at anmode om, at oplysninger om dig slettes. Dette vil dog medføre, at du ikke kan bruge vores platform.

Ret til begrænset behandling:

Du vil i visse tilfælde kunne kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Ret til indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelse i mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet:

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, der findes på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, ved at rette henvendelse til:

Kanpla ApS
Søndergade 44, 3
8000 Aarhus C
Telefonnummer: +45 93 92 04 12
E-mail: support@kanpla.dk

Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dette samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker samtykket tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. ÆNDRINGER I VORES PERSONDATAPOLITIK OG SENESTE OPDATERING

Vores persondatapolitik opdateres løbende. Som bruger accepterer du at være omfattet af de til enhver tid gældende vilkår. Den er senest opdateret den 10. januar 2023.

Skabt til dig og din kantine

Hvis du har brug for hjælp til at skifte fra din nuværende løsning, har spørgsmål om, hvorfor Kanpla er det rigtige for din virksomhed, eller ønsker hjælp til at starte op.

© 2023 Kanpla. Alle rettigheder forbeholdes.